Nowy Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii

W dniu 17 października prof. Jan Szczegielniak odebrał nominację na Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii.

Prof. Szczegielniak jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii, wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, redaktorem naczelnym Rehabilitacji w Praktyce i zastępcą redaktora naczelnego w kwartalniku Fizjoterapia Polska. Jest wykładowcą na Politechnice Opolskiej oraz członkiem Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów.

Prof. Jan Szczegielniak sprawuje liczne funkcje społecznie na rzecz środowiska fizjoterapii:

-członek zespołu do spraw metodologii tworzenia Centralnej Bazy Świadczeń Opieki Zdrowotnej przy Ministrze Zdrowia (2007);

-ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej (od 2008);

-członek zespołu ekspertów do opracowania specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia przy Ministrze Zdrowia RP (2009);

-członek zespołu ekspertów ds. ewaluacji specjalizacji przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

-członek  Komisji  Egzaminacyjnej  Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii;

-przewodniczący Zespołu Ekspertów opiniującego wnioski jednostek ubiegających się o prawa do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie Fizjoterapia przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (2011);

-członek grupy roboczej przy Ministrze Zdrowia ds. realizacji projektu systemowego dotyczącego kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej (2012);

-Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (od 2003);

-członek komitetu redakcyjnego „Fizjoterapii”,  „The Journal of  Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research”, „Reabilitacijos Mokslai” ,”Journal of Physical Education & Health. Social Perspective”.