Nowy Zarząd

W dniu 14.01.2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego na którym, między innymi, przeprowadzono głosowanie nad wyborem nowego składu Zarządu PTF Oddział Opolski.

 

 

W wyniku głosowania do Zarządu wybrano następujące osoby:

 1. Katarzyna Bogacz– Prezes
 2. Jan Szczegielniak – W-ce Prezes
 3. Bartosz Pańczyszak – Skarbnik
 4. Edyta Krajczy – Sekretarz
 5. Marcin Krajczy – członek Zarządu                   
 6. Grzegorz Skiba – członek Zarządu
 7. Anna Szczegielniak – członek Zarządu

 

W wyniku głosowania wybrano do Komisji Rewizyjnej następujące osoby:

 1. Bernadeta Gurok-Imiołczyk – Przewodniczący
 2. Magdalena Skiba
 3. Roman Szop

 

W wyniku głosowania wybrano do Sądu Koleżeńskiego następujące osoby:

 

 1. Jacek Łuniewski – Przewodniczący
 2. Tomasz Rosiek – W-ce Przewodniczący (zastępca)
 3. Anna Górecka – Sekretarz
 4. Barbara Bomba
 5. Marek Janicki

 

Adres siedziby Zarządu uległ zmianie:        

 

SP ZOZ  Szpital Specjalistyczny

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II

M. Karłowicza 40,

48-340 Głuchołazy

 

Adres e-mail:

ptfoddzialopolski@wp.pl