Klauzula RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

W związku z prowadzoną działalnością statutową towarzystwa naukowego podajemy niezbędne informacje:\

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Opole z siedzibą: ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
  2. Kontakt z administratorem może odbywać się pisemnie (pod adresem PTF O/Opole ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole), e-mailowo (ptfoddzialopolski@wp.pl; marcin.krajczy@wp.pl), telefonicznie ( 605-230-184; 607-245-443)
  3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, lub w zakresie jaki został nam powierzony. Celem przetwarzania tych danych jest: właściwa obsługa członków towarzystwa naukowego w zakresie wydania niezbędnej dokumentacji oraz w celach komunikacji informacyjnej o prowadzonej, bądź planowanej działalności statutowej towarzystwa.
  4. Pana/i prawa dotyczące przetwarzania danych: W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych; sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do administratora. Informujemy również, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  5. Państwa dane nie będą udostępnianie firmom zewnętrznym. Wyjątek stanowi udostępnienie kontaktu dla pacjentów poszukujących wykwalifikowanych terapeutów najczęściej w rejonie swojego miejsca zamieszkania.