I KRAJOWY ZJAZD FIZJOTERAPEUTÓW

Zachęcamy do czynnego udziału w wyborach kandydatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

Istnieje możliwość prezentacji siebie, jako delegata na I Zjazd Krajowy. Wizytówki kandydatów będą prezentowane na stronie:

www.delegaci.fizjoterapia.org.pl

Formularz zgłoszeniowy:

Wizytówka delegata

Nie ma ograniczeń długości tekstu, ani wielkości grafiki.