WARSZTATY KALTENBORN-EVJENTH

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Oddział Opolski, Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii zaprasza fizjoterapeutów  oraz studentów fizjoterapii na bezpłatne warsztaty z zakresu diagnostyki i kompleksowej terapii narządu ruchu, które odbędą się 11.03.2017r. o godz. 11.oo w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76.

Program szkolenia:

 1. Otwarcie – M. Krajczy.
 2. Gość specjalny -Zespół Centrum Rehabilitacji BMK Wrocław. Wykład pt.” Wybrane elementy diagnostyki i terapii schorzeń narządu ruchu wg koncepcji terapii manualnej Kaltenborna – Evjentha”.
 3. Warsztaty praktyczne dotyczące wybranych elementów diagnostyki i terapii narządu ruchu wg koncepcji OMT Kaltenborn – Evjenth z  zastawaniem plastrowania dynamicznego i treningu funkcjonalnego w celu utrwalenia efektów terapii.

 

Serdecznie zapraszamy

Prosimy potwierdzić swoje uczestnictwo w warsztatach na adres: ptfoddzialopolski@wp.pl

Uczestnicy otrzymają certyfikaty.

 

W trakcie części szkoleniowej odbędzie się zebranie członków PTF z udziałem Konsultanta Krajowego

w dziedzinie Fizjoterapii dotyczące wyboru Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Informacja dotycząca kursu McKenzie

W dniach 16.02.-19.02.2017 roku odbędzie się w Wojewódzkim Centrum Medycznym
w Opolu ul. Witosa 26 część A kursu „Mechaniczne Diagnozowanie i Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego”.
Początek kursu godz. 14.00 w dniu 16 lutego w sali konferencyjnej 04 na poziomie „-1” WCM w Opolu. Prowadzącym kurs będzie starszy instruktor Międzynarodowego Instytutu McKenziego dr Tomasz Stengert. W kursie uczestniczyć mogą fizjoterapeuci i lekarze.

Zgłoszenia na kurs: Instytut McKenziego Polska: info@mckenzie.pl   tel. 61/862 25 56, 61/861 04 67,  www.mckenzie.pl

                   

 

BOŻE NARODZENIE 2016

 

               kartka-na-boze-narodzenie-ruchomy-obrazek-0053

Najlepsze życzenia wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku

składa

Zarząd Oddziału Opolskiego

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

WYBORY DELEGATÓW

Wybory w Opolu.

Zebranie miało miejsce na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76.

W Auli Audytoryjnej P9-25a odbyły się wybory regionu nr 1 (miasto Opole, powiat opolski, brzeski, kluczborski, krapkowicki). Natomiast w sali wykładowej P9-30 wybory regionu nr 2 (powiat nyski, oleski, strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski, namysłowski, prudnicki, krapkowicki, głubczycki).

Mandat delegata na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów otrzymali następujący członkowie oddziału opolskiego PTF (na 12 przysługujących):

 • Szczegielniak Jan
 • dr Łuniewski Jacek
 • dr Krajczy Marcin
 • dr Bogacz Katarzyna
 • dr Halski Tomasz
 • dr Biliński Grzegorz
 • Banik Dariusz
 • Skiba Grzegorz
 • Krajczy Edyta.

Serdecznie gratulujemy!!!

WARSZTATY TERAPII MANUALNEJ

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Oddział Opolski, Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii zaprasza fizjoterapeutów  oraz studentów fizjoterapii na bezpłatne szkolenie z zakresu metody  terapii manualnej, które odbędzie się 3.12.2016 r. o godz. 11.oo w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76.

Program szkolenia:

 1. Otwarcie Zebrania – dr M. Krajczy.
 2. Gość specjalny – M. Kapica. Wykład pt. „Terapia manualna w leczeniu narządu ruchu”.
 3. Warsztaty dotyczące prezentacji możliwości zastosowania terapii manualnej w leczeniu kręgosłupa – M. Kapica Centrum Fizjoterapii Oldmed.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty.
Serdecznie zapraszamy

 

Prosimy potwierdzić  swoje uczestnictwo w warsztatach na  adres:

ptfoddzialopolski@wp.pl

WYBORY DELEGATÓW

Wybory delegatów na pierwszy krajowy Zjazd Fizjoterapeutów odbędą się  5.11.2016 r.
o godz. 11.oo
na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76.

Podział na regiony wyborcze.

W Auli Audytoryjnej P9-25a  odbędą się wybory regionu nr 1: miasto Opole, powiat opolski, powiat brzeski, powiat kluczborski, powiat krapkowicki.

W sali wykładowej P9-30 odbędą się wybory regionu nr 2: powiat nyski, oleski, strzelecki, kędzierzyńsko – kozielski, namysłowski, prudnicki, krapkowicki, głubczycki .

Rejestracja uczestników zebrania wyborczego od godz. 10,00.

W przypadku braku kworum otwarcie zebrania wyborczego odbędzie się o godz. 11,30.

Uczestnicy zebrania wyborczego muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość
( ważny dowód osobisty lub paszport).

 

http://fizjoterapia.org.pl/wp-content/uploads/2016/10/Gdzie-g%C5%82osowa%C4%87.pdf

I KRAJOWY ZJAZD FIZJOTERAPEUTÓW

Zachęcamy do czynnego udziału w wyborach kandydatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

Istnieje możliwość prezentacji siebie, jako delegata na I Zjazd Krajowy. Wizytówki kandydatów będą prezentowane na stronie:

www.delegaci.fizjoterapia.org.pl

Formularz zgłoszeniowy:

Wizytówka delegata

Nie ma ograniczeń długości tekstu, ani wielkości grafiki.

Nowy Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii

W dniu 17 października prof. Jan Szczegielniak odebrał nominację na Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii.

Prof. Szczegielniak jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii, wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, redaktorem naczelnym Rehabilitacji w Praktyce i zastępcą redaktora naczelnego w kwartalniku Fizjoterapia Polska. Jest wykładowcą na Politechnice Opolskiej oraz członkiem Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów.

Prof. Jan Szczegielniak sprawuje liczne funkcje społecznie na rzecz środowiska fizjoterapii:

-członek zespołu do spraw metodologii tworzenia Centralnej Bazy Świadczeń Opieki Zdrowotnej przy Ministrze Zdrowia (2007);

-ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej (od 2008);

-członek zespołu ekspertów do opracowania specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia przy Ministrze Zdrowia RP (2009);

-członek zespołu ekspertów ds. ewaluacji specjalizacji przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

-członek  Komisji  Egzaminacyjnej  Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii;

-przewodniczący Zespołu Ekspertów opiniującego wnioski jednostek ubiegających się o prawa do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie Fizjoterapia przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (2011);

-członek grupy roboczej przy Ministrze Zdrowia ds. realizacji projektu systemowego dotyczącego kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej (2012);

-Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (od 2003);

-członek komitetu redakcyjnego „Fizjoterapii”,  „The Journal of  Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research”, „Reabilitacijos Mokslai” ,”Journal of Physical Education & Health. Social Perspective”.

Plaatsman Concept of Manual Therapy

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Opole rekomenduje kurs:

Plaatsman Concept of Manual Therapy

Kurs odbędzie się w dniach od 17 do 22 października 2016 r. w KATOWICACH, przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 41.

Moduły kursu:

– Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych, techniki terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych i techniki manipulacji stawów kończyn górnych i dolnych (kurs 3 dniowy)

– Techniki terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji kręgosłupa, techniki manipulacji kręgosłupa oraz terapia manualna w leczeniu dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych (kurs 3 dniowy).

Cena pojedynczego modułu (3 dni): 1500,00 zł

Cena za dwa moduły na raz (6 dni): 2500,00 zł

 

PROMOCJA DLA PTF OPOLE:

1 moduł w cenie: 1300,00 zł

2 moduły w cenie: 2200,00 zł

 

PROWADZĄCY: Ger Plaatsman MASc, MMT, B, PT.

Informacje i zapisy:

www.kinesioelite.pl

www.plaatsman-concept.com

FB/kiensioelite

tel. 500 116 382

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Przypominamy członkom, że  składka za rok 2017 wynosi 60 zł.
Przelew należy kierować na adres:

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII ODDZIAŁ OPOLSKI

Wydział Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego

Politechniki Opolskiej

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole

Konto nr 72 1050 1490 1000 0090 6198 2824

1 2 3