SPRAWOZDANIE Z XXIII EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA INWALIDY

Zgorzelec, dn. 28.03.2017

 

SPRAWOZDANIE Z XXIII EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA INWALIDY

 

W dniach 23-25.03.2017r. odbyła się XXIII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy, organizowana jak co roku w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Wydarzenie to obchodzone jest od roku 1956, zawsze w trzeci weekend marca, jako symbol odrodzenia uczuć w stosunku do osób niepełnosprawnych. Konferencja ma za zadanie zwrócenie uwagi na takie aspekty jak, współżycie i współpraca z osobami niepełnosprawnymi na różnych polach, przyznawanie im prawa do uczestnictwa i pełnienia ról społecznych, akceptację osób z niepełnosprawnościami i różne formy integrowania ich w społeczeństwie. Celem konferencji było także zaznaczenie z jak wielką ilością problemów borykają się osoby niepełnosprawne.

Międzynarodowe Dni Inwalidy to spotkanie naukowe lekarzy, fizjoterapeutów, inżynierów, biologów, pedagogów, psychologów, pracowników pomocy społecznej, urzędników państwowych z różnych stron świata.  W tegorocznej edycji brali udział uczestnicy
z trzynastu państw: Szwajcarii, Anglii, Australii, Egiptu, Rosji, Holandii, Niemiec, Ukrainy, Libanu, Litwy, Malezji i Hiszpanii. Uczestniczyli w niej również studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podkreślamy przez to fakt, iż jest nas, w tym okresie życia coraz więcej. Uczymy się, mamy potrzebę spotykania się, wymiany poglądów i doświadczeń.

Sympozjum naukowe, zawierało wiele różnotematycznych sesji naukowych, omawiających aktualne problemy medycyny i fizjoterapii. Każdy z uczestników mógł zgodnie ze swoimi zainteresowaniami uczestniczyć w warsztatach terapeutycznych i zaplanowanych kursach, jak również spędzić czas z kolegami, koleżankami wymieniając się doświadczeniami i poglądami, zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami współczesnej medycyny, fizjoterapii i inżynierii biomedycznej.

O randze tej imprezy świadczy fakt, że dotychczas Patronat Honorowy przyjmowali: Prezydent Rzeczpospolitej Polski Aleksander Kwaśniewski – 1996 i 2000, ministrowie zdrowia: Krystyna Sienkiewicz 1992, Jacek Żochowski 1997, Marek Balicki 2005, Zbigniew Religa 2007, Ewa Kopacz 2008 roku i 2011, Bartosz Arłukowicz 2012. Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński 2003, rektorzy uczelni: prof. Jerzy Czernik i Zdzisław Zagrobelny 1998, Leszek Paradowski 2003, Paweł Górski 2011,2012, Regina Renz 2012, Jacek Semaniak 2013, Prezes PSL Jarosław Kalinowski 1999, konsultanci krajowi: Kazimiera Milanowska, Jacek Szechiński, Jerzy Kiwerski, Irena Ponikowska, a  w 2011 i 2014 roku  honorowy patronat naukowy przyjął Prezes Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. Michał Kleiber.

Organizatorami konferencji byli: Wielospecjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Centrum Fizjoterapii w Zgorzelcu, Starosta Powiatu Zgorzeleckiego, Burmistrz Miasta Zgorzelec, Wójt Gminy Zgorzelec oraz Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, a współorganizatorami: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Angiologiczne, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (oddz. Terenowy w Jeleniej Górze), Dolnośląska Izba Lekarska (Koło Terenowe w Zgorzelcu), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Techniczna w Zwickau, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Stowarzyszenie Badawcze FMS
z Drezna. Nad organizacją czuwał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Prof. Nadzw. dr hab. n. med. i n. kf. Zbigniew Śliwiński.

Patronat naukowy nad konferencją objęli:

Profesor zw. dr hab. Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk

Profesor zw. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń – Konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu ŚUM w Katowicach

Profesor zw. dr hab. n med. Stanislaw Głuszek – Prorektor ds. medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Profesor zw. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki – Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Profesor zw. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński – Prorektor do spraw klinicznych, Kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Profesor zw. dr hab. n. med. Wojciech Załuska – Dziekan II Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Profesor zw. dr hab. n. med. Marianna Janion  – Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Profesor zw. dr hab. n. med. Tomasz Kostka – Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Profesor zw. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak – Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii
i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Profesor zw. dr hab. n. med. Leszek Romanowski – Kierownik Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Profesor Waldemar Kostewicz,

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Profesor Jacek Semaniak

Nad naukową stroną konferencji czuwał utworzony Komitet Naukowy z Przewodniczącym Prof. Zw. Dr hab. n. med. dr h.c. Aleksandrem Sieroniem oraz Wiceprzewodniczącym Prof. Nadzw. dr hab. n. med. i n. k.f. Zbigniewem Śliwińskim.

Zagraniczni Członkowie Komitetu Naukowego uczestniczący w Konferencji to:

 1. Roland Paillex ze Szwajcarii, PT Margaret Revie z Anglii, Professor Steve Milanese z Australii, Professor Amel Mohamed Yousef Elsaid Bad z Egiptu, Professor Aladdin A. Balbaa z Egiptu, Professor Aleksander Baranow z Rosji, Professor Rene de Bruijn z Holandii, Dr.-Ing. Helmut Diers z Niemiec, Dr. Professor Mohamed Zakareia Salem Elmesiry z Egiptu, Professor Jens Füssel z Niemiec, Professor Czopej Iwan z Ukrainy, Professor Khalife Khalife z Libanu, Professor Silke Kolbig z Niemiec, Professor Grazina Krutulyte z Litwy, Professor Hagen Malberg
  z Niemiec, Professor Sven Michel z Niemiec, Professor Swaminatham Narasimman z Malezji, Professor Shankar Nath z Malezji, Professor Pułyk Oleksander z Ukrainy, Professor Oleg Panchenko z Ukrainy, Professor Santos Sastre Fernandez
  z Hiszpanii, Professor Praveen Jayaprabha Surendran z Malezji, Toma Balsyte
  z Litwy, Stefanie Burghardt z Niemiec, Kseniya Chubirko z Ukrainy, Jella Ehses
  z Niemiec, Marko Faber z Niemiec, Thoralf Gennermann z Niemiec, Moritz Grunwald z Niemiec, Andreas Heinke z Niemiec, Greta Juskaityte z Litwy, Jana Kirschner z Niemiec, Klaudija Kiudelyte z Litwy, Daniel Koch z Niemiec, Paula Krüger z Niemiec, Benjamin Tianci Lee z Malezji, Qiyao Leong z Malezji, Tilman Lieberknecht z Niemiec, Marcus Löffler z Niemiec, Meike Müller z zNiemiec, Jenny Nisser z Niemiec, Konrad Raband z Niemiec, Elisabeth Schudt z Niemiec, Ravaah Shareef z Malezji, Julian Sijore z Malezji.

Podczas XXIII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy zaprezentowano prace związane
z tematyką fizjoterapii i inżynierii biomedycznej w chorobach narządu ruchu u dorosłych
i dzieci, w chorobach naczyń obwodowych, w geriatrii, w chirurgii ręki, w chorobach wieku rozwojowego, w kardiologii i reumatologii, w chorobach metabolicznych i układu nerwowego, w chorobach kręgosłupa, a nawet w stomatologii.

Konferencji towarzyszyły również:

 1. Studencka Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana: „Problemy zawodowe i wyzwania dla fizjoterapii”.
 2. Sesja Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zgorzeleckie spotkanie dolnośląskich seniorów zatytułowane „Żeby życie nie bolało”.
 3. Sesja plakatowa.
 4. 6 warsztatów naukowych:
 • Urządzenia komputerowe wspomagające diagnostykę funkcjonalną
 • Urządzenie Formetic 4D firmy Diers w Fizjoterapii
 • Metoda FED w leczeniu zachowawczym skolioz i zespołów bólowych kręgosłupa – najczęściej popełniane błędy
 • Terapia manualna wg Maitlanda w diagnostyce funkcjonalnej
 • Prywatna praktyka fizjoterapeutyczna
 • Badanie kliniczne stawu biodrowego

Podczas uroczystego otwarcia XXIII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy wręczone zostały również odznaczenia i dyplomy uznania.

Na wniosek Komitetu Organizacyjnego Obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zarząd  Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przyznał Odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych  następującym osobom:

Maria Jaruga

Danuta Lietz Kijak

Jan Szczegielniak

Marek Żak

Teresa Pop.

Wyróżnienia wręczył płk. Edward Jakubowski, Prezes Zarządu Związku kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych.

Na wniosek Komitetu Organizacyjnego Obchodów MDI i Starszego Cechu w Zgorzelcu, Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej wręczył Srebrny Medal Kilińskiego następującym osobom:

Ireneuszowi Koteli

Markowi Woźniewskiemu

Beacie Michalak,

Markowi Kiljańskiemu

oraz Szablę Rzemiosła Dolnośląskiego

Leszkowi Karbowskiemu.

Aktu dekoracji dokonali Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński oraz Starszy CechuFranciszek Wurszt.

Na wniosek Komitetu Organizacyjnego Obchodów MDI i Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze Zarząd Główny wyróżnił Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem następujące osoby:

Annę Marchewkę

Joannę Kostkę

Krzysztofa Kassolik

Franciszka Wurszta

Marka Pieniążka.

Aktu dekoracji dokonał Prezes Oddziału Jeleniogórskiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Pan Leszek Karbowski.

Na wniosek Komitetu Organizacyjnego Obchodów MDI Zarząd Oddziału w Jeleniej Górze Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem uhonorował Szkarłatnym  Sercem następujące osoby: Professor Rene de Bruijn, Professor Aleksander Baranow, Professor Pułyk Oleksander, Professor Oleg Panchenko, Professor Jens Füssel       , Professor Amel Mohamed Yousef Elsaid Bad, Professor Steve Milanese, Margaret  Revie, Roland Paillex  , Leszek Romanowski, Jacek Lewandowski, Bartosz Molik , Jan Raczkowski, Zbigniew Hamerlak, Zbigniew Dudkiewicz, Magdalena Hagner-Derengowska, Krzysztof Aleksandrowicz, Elżbieta Rajkowska – Labon, Stanisław Głuszek, Agata Stanek, Marzena Kobylańska, Marek Woszczak, Michał Dylewski, Grażyna Brzuszkiewicz – Kuźmicka, Zwolińska Janina, Ilnicki Tadeusz, Jacek Kadłubicki, Tomasz Szeremeta, Aleksander Dryl, Alicja Hartwiger, Teresa Podbielska, Lucyna Dorofiejczuk.

Wyróżnienia wręczył Prezes Oddziału Jeleniogóskiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Pan Leszek Karbowski.

Podczas Konferencji wyróżnienia za długoletnią współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacji
w Zgorzelcu wręczył Burmistrz Miasta Zgorzelca Rafał Gronicz następującym osobom:

Profesor Swaminathan Narasimman

Dr. Helmut Diers

Profesor Grazina Krutulyte

Profesor Hagen Malberg

Profesor Jens Fussel.

Łącznie w całej Konferencji odnotowano 141 wystąpień ustnych oraz 101 plakatów. Liczba wszystkich uczestników sięgnęła blisko pół tysiąca. Za najlepsze wystąpienia
i plakaty zostały ufundowane nagrody książkowe.

W przerwach między poszczególnymi sesjami uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszą technologią jaka została zaprezentowana przez wystawców firm z branży medycznej, porozmawiać, wymienić swoje poglądy i doświadczenia. Swoje urządzenia i technologie zaprezentowały m.in. firmy: Diers, BTL, Brontes Processing, EGZOTech, Kalmed, Med & Life, MedTec, MediProfit. Na stoisku wydawnictwa Edra Urban & Partner, uczestnicy mogli zaopatrzyć się najnowszą literaturę medyczną.