Plaatsman Concept of Manual Therapy

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Opole rekomenduje kurs:

Plaatsman Concept of Manual Therapy

Kurs odbędzie się w dniach od 17 do 22 października 2016 r. w KATOWICACH, przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 41.

Moduły kursu:

– Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych, techniki terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych i techniki manipulacji stawów kończyn górnych i dolnych (kurs 3 dniowy)

– Techniki terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji kręgosłupa, techniki manipulacji kręgosłupa oraz terapia manualna w leczeniu dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych (kurs 3 dniowy).

Cena pojedynczego modułu (3 dni): 1500,00 zł

Cena za dwa moduły na raz (6 dni): 2500,00 zł

 

PROMOCJA DLA PTF OPOLE:

1 moduł w cenie: 1300,00 zł

2 moduły w cenie: 2200,00 zł

 

PROWADZĄCY: Ger Plaatsman MASc, MMT, B, PT.

Informacje i zapisy:

www.kinesioelite.pl

www.plaatsman-concept.com

FB/kiensioelite

tel. 500 116 382

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Przypominamy członkom, że  składka za rok 2017 wynosi 60 zł.
Przelew należy kierować na adres:

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII ODDZIAŁ OPOLSKI

Wydział Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego

Politechniki Opolskiej

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole

Konto nr 72 1050 1490 1000 0090 6198 2824

Warsztaty Mc Kenzie

 

ZAPROSZENIE

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Oddział Opolski, Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii zaprasza fizjoterapeutów  oraz studentów fizjoterapii na bezpłatne szkolenie z zakresu metody  Mc Kenzie MDT, które odbędzie się 22.10.2016 r. o godz. 11.oo w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76.

Program szkolenia:

  1. Otwarcie Zebrania – dr M. Krajczy.
  2. Gość specjalny – dr n. med. Tomasz Stengert. Wykład pt. „Mechaniczna diagnostyka
    i terapia wg Mc Kenziego”.
  3. Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii, Jan Szczegielniak – Tworzenie samorządu fizjoterapeutów (Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów,  zgromadzenia wojewódzkie,  Krajowy Zjazd  Fizjoterapeutów).
  4. Warsztaty dotyczące prezentacji możliwości zastosowania  Mc Kenzie MDT
    – dr n. med. Tomasz Stengert.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Serdecznie zapraszamy

Prosimy potwierdzić  swoje uczestnictwo w warsztatach na  adres:

ptfoddzialopolski@wp.pl

Rejestracja fizjoterapeutów

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Państwo,

28.06.2016r. powstał Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów składający się z przedstawicieli rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.  Na osobę przewodniczącego jednogłośnie wytypowano  fizjoterapeutę, byłego posła RP Pana Dariusza Dziadzio. Osoby członków Komitetu, wybitni fizjoterapeuci, dają gwarancję, że poszczególne zapisy będą sprawiedliwe  i zadowolą całe nasze środowisko.

W chwili obecnej przygotowujemy wybory  na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, które mają ogromne znaczenie dla tworzonego samorządu fizjoterapeutów.

Musimy wybrać najodpowiedniejsze osoby z naszego środowiska, które będą kreować kierunki rozwoju fizjoterapii, dlatego  w chwili obecnej najważniejsza jest  integracja i współdziałanie  społeczności zawodowej w sprawach związanych z wyborami kandydatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje fizjoterapeutom zamieszkałym na terenie województwa zgłoszonym (zarejestrowanym) do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów przygotowanym przez KOSF.

Oto link kierujący do Formularza rejestracyjnego:

www.rejestracja.kosf.pl

Rejestrację należy zakończyć  do 14.10.2016r.

 

1 2 3