WYBORY DELEGATÓW

Wybory w Opolu.

Zebranie miało miejsce na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76.

W Auli Audytoryjnej P9-25a odbyły się wybory regionu nr 1 (miasto Opole, powiat opolski, brzeski, kluczborski, krapkowicki). Natomiast w sali wykładowej P9-30 wybory regionu nr 2 (powiat nyski, oleski, strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski, namysłowski, prudnicki, krapkowicki, głubczycki).

Mandat delegata na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów otrzymali następujący członkowie oddziału opolskiego PTF (na 12 przysługujących):

 • Szczegielniak Jan
 • dr Łuniewski Jacek
 • dr Krajczy Marcin
 • dr Bogacz Katarzyna
 • dr Halski Tomasz
 • dr Biliński Grzegorz
 • Banik Dariusz
 • Skiba Grzegorz
 • Krajczy Edyta.

Serdecznie gratulujemy!!!

WARSZTATY TERAPII MANUALNEJ

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Oddział Opolski, Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii zaprasza fizjoterapeutów  oraz studentów fizjoterapii na bezpłatne szkolenie z zakresu metody  terapii manualnej, które odbędzie się 3.12.2016 r. o godz. 11.oo w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76.

Program szkolenia:

 1. Otwarcie Zebrania – dr M. Krajczy.
 2. Gość specjalny – M. Kapica. Wykład pt. “Terapia manualna w leczeniu narządu ruchu”.
 3. Warsztaty dotyczące prezentacji możliwości zastosowania terapii manualnej w leczeniu kręgosłupa – M. Kapica Centrum Fizjoterapii Oldmed.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty.
Serdecznie zapraszamy

 

Prosimy potwierdzić  swoje uczestnictwo w warsztatach na  adres:

ptfoddzialopolski@wp.pl

WYBORY DELEGATÓW

Wybory delegatów na pierwszy krajowy Zjazd Fizjoterapeutów odbędą się  5.11.2016 r.
o godz. 11.oo
na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76.

Podział na regiony wyborcze.

W Auli Audytoryjnej P9-25a  odbędą się wybory regionu nr 1: miasto Opole, powiat opolski, powiat brzeski, powiat kluczborski, powiat krapkowicki.

W sali wykładowej P9-30 odbędą się wybory regionu nr 2: powiat nyski, oleski, strzelecki, kędzierzyńsko – kozielski, namysłowski, prudnicki, krapkowicki, głubczycki .

Rejestracja uczestników zebrania wyborczego od godz. 10,00.

W przypadku braku kworum otwarcie zebrania wyborczego odbędzie się o godz. 11,30.

Uczestnicy zebrania wyborczego muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość
( ważny dowód osobisty lub paszport).

 

http://fizjoterapia.org.pl/wp-content/uploads/2016/10/Gdzie-g%C5%82osowa%C4%87.pdf

I KRAJOWY ZJAZD FIZJOTERAPEUTÓW

Zachęcamy do czynnego udziału w wyborach kandydatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

Istnieje możliwość prezentacji siebie, jako delegata na I Zjazd Krajowy. Wizytówki kandydatów będą prezentowane na stronie:

www.delegaci.fizjoterapia.org.pl

Formularz zgłoszeniowy:

Wizytówka delegata

Nie ma ograniczeń długości tekstu, ani wielkości grafiki.

Nowy Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii

W dniu 17 października prof. Jan Szczegielniak odebrał nominację na Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii.

Prof. Szczegielniak jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii, wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, redaktorem naczelnym Rehabilitacji w Praktyce i zastępcą redaktora naczelnego w kwartalniku Fizjoterapia Polska. Jest wykładowcą na Politechnice Opolskiej oraz członkiem Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów.

Prof. Jan Szczegielniak sprawuje liczne funkcje społecznie na rzecz środowiska fizjoterapii:

-członek zespołu do spraw metodologii tworzenia Centralnej Bazy Świadczeń Opieki Zdrowotnej przy Ministrze Zdrowia (2007);

-ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej (od 2008);

-członek zespołu ekspertów do opracowania specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia przy Ministrze Zdrowia RP (2009);

-członek zespołu ekspertów ds. ewaluacji specjalizacji przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

-członek  Komisji  Egzaminacyjnej  Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii;

-przewodniczący Zespołu Ekspertów opiniującego wnioski jednostek ubiegających się o prawa do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie Fizjoterapia przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (2011);

-członek grupy roboczej przy Ministrze Zdrowia ds. realizacji projektu systemowego dotyczącego kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej (2012);

-Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (od 2003);

-członek komitetu redakcyjnego „Fizjoterapii”,  „The Journal of  Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research”, „Reabilitacijos Mokslai” ,”Journal of Physical Education & Health. Social Perspective”.

Plaatsman Concept of Manual Therapy

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Opole rekomenduje kurs:

Plaatsman Concept of Manual Therapy

Kurs odbędzie się w dniach od 17 do 22 października 2016 r. w KATOWICACH, przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 41.

Moduły kursu:

– Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych, techniki terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych i techniki manipulacji stawów kończyn górnych i dolnych (kurs 3 dniowy)

– Techniki terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji kręgosłupa, techniki manipulacji kręgosłupa oraz terapia manualna w leczeniu dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych (kurs 3 dniowy).

Cena pojedynczego modułu (3 dni): 1500,00 zł

Cena za dwa moduły na raz (6 dni): 2500,00 zł

 

PROMOCJA DLA PTF OPOLE:

1 moduł w cenie: 1300,00 zł

2 moduły w cenie: 2200,00 zł

 

PROWADZĄCY: Ger Plaatsman MASc, MMT, B, PT.

Informacje i zapisy:

www.kinesioelite.pl

www.plaatsman-concept.com

FB/kiensioelite

tel. 500 116 382

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Przypominamy członkom, że  składka za rok 2017 wynosi 60 zł.
Przelew należy kierować na adres:

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII ODDZIAŁ OPOLSKI

Wydział Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego

Politechniki Opolskiej

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole

Konto nr 72 1050 1490 1000 0090 6198 2824

Warsztaty Mc Kenzie

 

ZAPROSZENIE

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Oddział Opolski, Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii zaprasza fizjoterapeutów  oraz studentów fizjoterapii na bezpłatne szkolenie z zakresu metody  Mc Kenzie MDT, które odbędzie się 22.10.2016 r. o godz. 11.oo w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76.

Program szkolenia:

 1. Otwarcie Zebrania – dr M. Krajczy.
 2. Gość specjalny – dr n. med. Tomasz Stengert. Wykład pt. “Mechaniczna diagnostyka
  i terapia wg Mc Kenziego”.
 3. Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii, Jan Szczegielniak – Tworzenie samorządu fizjoterapeutów (Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów,  zgromadzenia wojewódzkie,  Krajowy Zjazd  Fizjoterapeutów).
 4. Warsztaty dotyczące prezentacji możliwości zastosowania  Mc Kenzie MDT
  – dr n. med. Tomasz Stengert.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Serdecznie zapraszamy

Prosimy potwierdzić  swoje uczestnictwo w warsztatach na  adres:

ptfoddzialopolski@wp.pl

Rejestracja fizjoterapeutów

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Państwo,

28.06.2016r. powstał Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów składający się z przedstawicieli rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.  Na osobę przewodniczącego jednogłośnie wytypowano  fizjoterapeutę, byłego posła RP Pana Dariusza Dziadzio. Osoby członków Komitetu, wybitni fizjoterapeuci, dają gwarancję, że poszczególne zapisy będą sprawiedliwe  i zadowolą całe nasze środowisko.

W chwili obecnej przygotowujemy wybory  na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, które mają ogromne znaczenie dla tworzonego samorządu fizjoterapeutów.

Musimy wybrać najodpowiedniejsze osoby z naszego środowiska, które będą kreować kierunki rozwoju fizjoterapii, dlatego  w chwili obecnej najważniejsza jest  integracja i współdziałanie  społeczności zawodowej w sprawach związanych z wyborami kandydatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje fizjoterapeutom zamieszkałym na terenie województwa zgłoszonym (zarejestrowanym) do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów przygotowanym przez KOSF.

Oto link kierujący do Formularza rejestracyjnego:

www.rejestracja.kosf.pl

Rejestrację należy zakończyć  do 14.10.2016r.

 

1 2 3