WARSZTATY KALTENBORN-EVJENTH

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Oddział Opolski, Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii zaprasza fizjoterapeutów  oraz studentów fizjoterapii na bezpłatne warsztaty z zakresu diagnostyki i kompleksowej terapii narządu ruchu, które odbędą się 11.03.2017r. o godz. 11.oo w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76.

Program szkolenia:

  1. Otwarcie – M. Krajczy.
  2. Gość specjalny -Zespół Centrum Rehabilitacji BMK Wrocław. Wykład pt.” Wybrane elementy diagnostyki i terapii schorzeń narządu ruchu wg koncepcji terapii manualnej Kaltenborna – Evjentha”.
  3. Warsztaty praktyczne dotyczące wybranych elementów diagnostyki i terapii narządu ruchu wg koncepcji OMT Kaltenborn – Evjenth z  zastawaniem plastrowania dynamicznego i treningu funkcjonalnego w celu utrwalenia efektów terapii.

 

Serdecznie zapraszamy

Prosimy potwierdzić swoje uczestnictwo w warsztatach na adres: ptfoddzialopolski@wp.pl

Uczestnicy otrzymają certyfikaty.

 

W trakcie części szkoleniowej odbędzie się zebranie członków PTF z udziałem Konsultanta Krajowego

w dziedzinie Fizjoterapii dotyczące wyboru Krajowej Izby Fizjoterapeutów.