WYBORY DELEGATÓW

Wybory delegatów na pierwszy krajowy Zjazd Fizjoterapeutów odbędą się  5.11.2016 r.
o godz. 11.oo
na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76.

Podział na regiony wyborcze.

W Auli Audytoryjnej P9-25a  odbędą się wybory regionu nr 1: miasto Opole, powiat opolski, powiat brzeski, powiat kluczborski, powiat krapkowicki.

W sali wykładowej P9-30 odbędą się wybory regionu nr 2: powiat nyski, oleski, strzelecki, kędzierzyńsko – kozielski, namysłowski, prudnicki, krapkowicki, głubczycki .

Rejestracja uczestników zebrania wyborczego od godz. 10,00.

W przypadku braku kworum otwarcie zebrania wyborczego odbędzie się o godz. 11,30.

Uczestnicy zebrania wyborczego muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość
( ważny dowód osobisty lub paszport).

 

http://fizjoterapia.org.pl/wp-content/uploads/2016/10/Gdzie-g%C5%82osowa%C4%87.pdf